JAZYKOVÝ MENTORING

Individuální výuka angličtiny pro náročné

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY

PRO NÁROČNÉ

CO JE JAZYKOVÝ MENTORING?

Jazykový mentoring představuje individuální výuku angličtiny s jasně stanoveným cílem.
Je ideální volbou pro cílevědomé jedince a tehdy, pokud vás čeká výzva, při níž skvělý jazykový výkon či znalosti hrají klíčovou roli - například obchodní jednání, služební cesta, prezentace před publikem, nová práce v mezinárodní firmě, přijímací zkoušky a podobně.

JAK TO PROBÍHÁ?

Na začátku si společně ujasníme cíl a vytvoříme plán, který vám pomůže získat či zdokonalit potřebné znalosti a dovednosti.
Následně se zaměříme na zdokonalení gramatiky, slovní zásoby, výslovnosti, nebo na prezentační dovednosti či situační fráze a kulturní konvence.
Dalším krokem je praktická část, kde si své dovednosti natrénujete. Společně budeme simulovat situaci, na niž se připravujete.
Součástí tréninku je soustavná zpětná vazba, která vám pomůže vypilovat vše, co potřebujete k sebevědomému zvládnutí Vašeho úkolu.
Takto vyzbrojeni lehce zvládnete jakoukoliv jazykovou výzvu a budete se cítit výrazně sebevědomější a uvolněnější v angličtině obecně.
Lekce probíhají online či naživo dle Vašich potřeb a možností.

PROČ SE SVĚŘIT DO MÝCH RUKOU?

PROČ SE SVĚŘIT

DO MÝCH RUKOU?

Díky studiu překladatelství, tlumočnictví a tvůrčího psaní dobře rozumím jazyku a znám jeho možnosti a hranice. Mám bohatou praxi z rozmanitých projektů a mezinárodních firem jako překladatelka, tlumočnice, jazyková lektorka a prezentátorka, stejně jako s prací v managementu a kooperací se zahraničními partnery, a i díky těmto zkušenostem vím, jak důležité je cítit se při komunikaci v cizím jazyce sebejistě a co všechno to obnáší.
S radostí proto pomohu docílit sebevědomého a profesionálního vystupování v angličtině i Vám.

CENY LEKCÍ

Samostatná lekce (60 minut)
Cena platí při objednávce pouze 1 lekce. Zahrnuje úvodní konzultaci s nastavením cíle, vytvoření plánu lekce a 60 minut mentoringu.
1 500 Kč
Lekce (60 minut)
Cena platí při zakoupení 2 a více lekcí. Zahrnuje úvodní konzultaci, vytvoření plánu a 60 minut mentoringu.
1 200 Kč
Balíček 5 lekcí
Cena při předplacení 5 lekcí
5 000 Kč
Odborná příprava
Vztahuje se na případy, kdy je k vytvoření konceptu nezbytné komplexnější pochopení problematiky a/nebo prostudování specifické terminologie, podkladů či zdrojů. Cena se vztahuje na každých 60 minut přípravy.
800 Kč

Nejsem plátce DPH.

CHCETE SI DOMLUVIT LEKCI? NAPIŠTE MI!

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.