Jak poznat kvalitního lektora angličtiny?

Ačkoliv za studena snesu jen gazpacho, nepíšu tenhle článek primárně proto, abych si přihřála vlastní polívčičku. Chci vás navést, jaké otázky je radno si položit, když se vrháte do studia cizího jazyka a rozhodnete se svěřit lektorovi.

Když jste laik, je těžké posoudit, jak dobře někdo své práci rozumí. Obecnou tendencí je posuzovat schopnosti druhých podle těch našich – a něčí nadání nebo zkušenosti oceňujeme zpravidla v případě, že dotyčný něco umí lépe než my. To platí například ve sportu, ve vaření nebo hře na hudební nástroj. Dokud to druhý dělá lépe než my, rádi se inspirujeme, k jeho dovednostem vzhlížíme a po jeho boku nebo pod jeho vedením se rozvíjíme. Až když ho v daném umění doženeme a začneme cítit, že už nám druhý nemá takzvaně co předat, dokážeme jeho dovednosti skutečně zhodnotit. Podobně to funguje na trhu práci, když si objednáváme něčí služby. Obecně se předpokládá, že když se někdo profiluje jako odborník na určitou činnost, své práci rozumí. Když sami víme houby o grafice, online marketingu nebo malování pokojů, těžko na začátku posoudíme, jak velký odborník dotyčný člověk je (ledaže máme důvěryhodné reference od někoho známého, o kom víme, jaké má standardy a nároky). To až když danou službu využíváme častěji nebo získáme zkušenosti s více experty na danou oblast, dokážeme sami jakž takž vyhodnotit, kdo z nich byl lepší a proč.

A jak je to v případě učitele cizího jazyka?

Když se rozhodnete (na)učit se cizí jazyk a oslovit kvůli tomu někoho, kdo vám s tím pomůže – například si zaplatíte jazykový kurz – nejspíš věříte (tedy nejste-li od přírody chronický skeptik nebo vás do kurzu přihlásil někdo proti vaší vůli), že daný učitel váš vybraný jazyk precizně ovládá. Pokud už se studiem cizího jazyka máte nějakou zkušenost, například jste už v minulosti nějaký kurz absolvovali, nejspíš vás napadne, jestli je ten lektor „dobrý“. No jo, jenže co přesně to znamená a jak to poznat?

Prvním, jednoduchým vodítkem může být, že hned po pár minutách strávených s ní(m) v jedné místnosti zjistíte, že se nápadně nepodobá vaší angličtinářce ze základky. Tedy pokud jste tenkrát neměli ultimátní štěstí. Řeč není o tom, jestli má lektor taky knír nebo nosí tesilovou košili, ale o jeho přístupu. Ten se dá shrnout zhruba následovně:

 

DESATERO KVALITNÍHO LEKTORA

  • Hned na začátku studia (a ideálně ještě předtím, než před vás nastoupí s učebnicí a hotovým plánem kurzu) se vás zeptá, jaký máte cíl. Co přesně se chcete naučit a k čemu to budete využívat? Tyhle otázky jsou zásadní jak pro něj, tak pro vás. Stejně jako když podstupujete dietu a víte, že chcete shodit pět kilo, je i v tomto případě nezbytné si stanovit, čeho chcete dosáhnout.
  • Potom co si společně s lektorem ujasníte předchozí bod, lektor uzpůsobí náplň hodin vašim cílům. Věnujete se tématům, která jsou pro váš rozvoj relevantní, a využíváte při tom techniky, které cílí přímo na dovednosti, které skutečně potřebujete: Využíváte angličtinu převážně v e-mailové komunikaci? Pak by měl lektor největší důraz klást právě na psaní; Potřebujete angličtinu při služebních cestách, kde býváte hlavně v roli posluchače a zapovídáte se leda tak se zahraničními kolegy o pauze během konference nebo s recepční při předávání klíče od pokoje? Nebo v práci veřejně prezentujete své projekty či myšlenky, a potřebujete tudíž zvládat vést smysluplný, plynný monolog? Každý účel si žádá trochu jiný prostředek.
  • Lektor vás motivuje k tomu, abyste se zlepšovali soustavně, ideálně každý den. Stejně jako když chcete zhubnout, nestačí si zaskočit jednou týdně na hodinku do fitka, ale musíte upravit stravu a nejspíš i další životní návyky a do svého režimu zařadit více pohybu. To stejné platí při studiu jazyka. Chcete-li vidět výsledky, musíte se s jazykem sžít: Ideálně každý den si přečíst nějaký článek, podívat se na krátké video, napsat pár vět nebo daná mozková centra „rozhýbat“ jiným cvičením.
  • Při hodinách s vámi lektor simuluje reálné situace, kde se s daným jazykem setkáváte nebo se pravděpodobně budete setkávat, až se mu přestanete ze strachu vyhýbat. Bude vám nabízet paletu frází a slovíček, která vám komunikaci v daných situacích usnadní, přičemž bude přihlížet k přirozenému stylu vašeho vyjadřování a zároveň vám vysvětlovat rozdíly v komunikačních zvyklostech mezi Českou republikou a zemí či zeměmi, kde se druhým jazykem mluví.
  • Často ucítíte, že skutečně namáháte mozek. Při hodinách budete muset pravidelně sami něco písemně nebo ústně vyplodit a z hodin si domů ponesete úkoly, které budou také vyžadovat vaše aktivní zapojení. Málokdy tyto úkoly budou mít podobu jednoduché gramatické doplňovačky, kterou zvládnete narychlo v posteli už s jedním okem zalepeným, protože jakkoliv dobrý pocit vám splnění takového úkolu přinese, pro vaše zlepšení má přibližně stejný benefit jako luštění sudoku.
  • Pokud docházíte do skupinového kurzu, kromě času stráveného v učebně, případně na webináři, se vám lektor věnuje ještě zcela individuálně, a to tak, že vám dává zpětnou vazbu na vaše úkoly. Díky tomu přesně víte, kde vás tlačí bota a jestli to, jak jste určitou věc vyjádřili, je skutečně správně.
  • Dobrý lektor tíhne k psychologii. Tedy alespoň v tom smyslu, že si je vědom, jak funguje lidská paměť a mozek, pomůže vám zjistit, jaký typ paměti máte vy, a podle toho volí způsoby, jakými vám pomáhá naučit se nové fráze a slovíčka a pochopit gramatiku.
  • Zasluhuje se o to, abyste se v cizím jazyce cítili komfortně: Pobízí vás, abyste přicházeli s vlastními myšlenkami a frázemi, které byste v probíraných situacích chtěli použít, a pomáhá vám najít co nejvhodnější ekvivalent, abyste i v cizím jazyce mohli vyjádřit svou osobnost.
  • Stará se o to, abyste podstatné věci, které jste se naučili, omylem zase nevytrousili. Proto vás průběžně testuje různými úkoly a snaží se vaše dříve nabyté znalosti neustále propojovat s těmi novými. Svůj progres proto vnímáte jako komplexní množinu jazykových schopností, a nikoliv jako pouhou lineární řadu lexikálních a gramatických prvků.
  • Učí vás chybovat, anebo v případě, že už chybovat umíte, vás v tom povzbuzuje. Při učení platí pravidlo, že kvantita by měla převládat nad kvalitou: čím víc si toho na cvičišti, tj. v cizím jazyce, sami zkusíte (to znamená, čím víc toho řeknete, napíšete nebo se jinak jazykově projevíte), tím budete na konci chytřejší, zkušenější a pevnější v kramflecích, až se lektorovy sukně pustíte a vrhnete se za hranice mateřštiny sami.

No, a když máte štěstí, bude s takovým lektorem ještě zábava. Ale to už je jako chtít nejnovější a nejbezpečnější model Volva ještě navíc ve vaší vysněné barvě. Snad takové bude na skladě, ale i kdyby ne, lektor, který bude splňovat výše uvedené desatero, vám rozhodně zaručí skvělou jízdu. Tak nasadit klobouky a zlomte vaz při studiu!

Veronika Tichá
Kreativní lektorka specializovaných jazykových kurzů, jazyková mentorka a koučka, překladatelka, tlumočnice a autorka knih a pohádek. Kromě jazyků a literatury miluje víno, moře a čokoládu.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.