Kategorie: test

Ošemetné anglicismy: taky je používáte?

Jazyk je živý, neustále se měnící organismus. Jednou za čas se jeho aktuální, takzvaně standardizovaná podoba zachytí do tištěných příruček, aby se vědělo, co je spisovné a co nikoliv a jaká slova se považují za právoplatné členy slovní zásoby, hlavně co se různých neologismů týká. A jazyk si, nehledě na svá příručkami stanovená pravidla chování, mezitím zraje a kvasí, jako těstíčko na knedlíky, a nasává...

Celý článek